top of page

In the spotlight: Ivo Schrage


Kort zal ik mijn voortellen. Ik ben Ivo Schrage, geboren op Aruba en fotografie doe ik op een semiprofessioneel niveau. Mijn kwaliteitseisen liggen op professioneel niveau, maar mijn geld ermee verdienen wil ik niet direct.

Recent Posts
bottom of page